keresés YouTube Facebook Instagram
2119 Pécel, Pesti út 2., tel.: 06-28-454-620 és 06-20-770-0750, fax: 06-28-452-917,
Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona
Ökumenikus imahét 2024 – JSZTIO
Facebook

Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona

Ökumenikus imahét 2024 – JSZTIO

2024.02.01.

A hagyományokhoz hűen idén is Otthonunk adott helyet Pécelen az ökumenikus imahétnek.

Az idei év tematikáját a burkina fasoi testvérek állították össze, programadó témája pedig: „Szeresd Uradat, Istenedet... felebarátodat pedig, mint saját magadat” (Lk 10,27).

A készítőkről tudni érdemes, hogy a Chemin Neuf (Új Út) Közösség tagjai, akik egy fedél alatt élve egyszerre ápolják a Szent Ignác-i hagyományt és a karizmatikus megújulást. Férfiak és nők, házasok és egyedülállók, felszentelt papok és nővérek, katolikusok és protestánsok, evangelikálok és ortodoxok, pünkösdiek és anglikánok megosztják mindennapi életüket, és közösen végzik a missziót. A híveknek ökumenikus képzéseket ajánlanak, így erősítik a felekezetek összetartozását és megújulását.

Az első alkalmat rendhagyó módon 01.19-én tartottuk meg, melyet Toró Éva adventista teológus és Otthonunk dolgozója vezetett. Előadásában kiemelte a Róm 14,8-9 és a 103. zsoltár nyomán, hogy nekünk keresztényeknek olyan Istenünk van, akihez bátran, bármikor fordulhatunk.

A következő alkalommal, 01.22-én, hétfőn Berta László plébános úr látogatott el hozzánk. Ökumenikus témájú szentmise keretében emlékezett meg róla, hogy Isten és az emberszeretet teljes odaadást igényel. Ez gyakran nehéz, mert nem érzelmeket jelent, hanem figyelmet, bátorítást, megértést a másik ember iránt. Ez az a lelkület, amire szüksége van a keresztényeknek az egységre való törekvés útján.

A harmadik alkalom 01.24-én, szerdán volt Baranka György evangélikus tiszteletes vezetésével. Párhuzamba állította az irgalmas szamaritánus történetét és Istennek az a kérdését, melyet a bűnbeesés után intézett az emberhez: „Ádám [ember], hol vagy?” Sokszor nem találjuk az utat Isten felé, pedig nem Ő az, aki elveszett. Lehet, hogy ha megkerül Ádám, megkerül a felebarát is? Ha megkerül a felebarát megkerül Isten is? Jézus azért jött a földre, hogy megtalálja az embert abba a nyomorúságában, amibe került. Merjük hagyni, hogy megtaláljon minket és megélni annak örömét, hogy fontosak vagyunk számára.

Az imahét negyedik napján, 01.25-én Iványi Zoltán metodista lelkész osztotta meg velünk gondolatait az irgalmas Isten gondoskodásáról a Zsidókhoz írt levél és a 104. zsoltár nyomán. Sokszor a hírekben gyűlöletre tanítják meg az embert, de figyelünk-e arra, hogy Jézus hogyan tanít minket a szeretetre. A szeretet nem csak egy betanult törvény, amit fel kell mondani, hanem egy magatartás, ami keresi az alkalmat, hogy megnyilvánuljon, bárki is legyen, aki rászorul. Az irgalmas szamaritánus, akinek példáját nekünk, keresztényeknek követnünk kell, maga Jézus Krisztus.

A záró alkalmat 01.26-án, pénteken Uzonyi Barnabás, baptista lelkipásztor tartotta nekünk, aki személyes hangvételű imájában Jézus főpapi imájáról elmélkedett, melyben azért imádkozott, hogy a testvérek, akik a világban maradnak, egységben legyenek és szeretetük által ismerje fel a világ Isten szeretetét. Buzdította a jelenlevőket, hogy ápolják és erősítsék magukban Jézus lelkületét, aki annak ellenére, hogy Mester és Úr, a legkisebb módjára szolgálta tanítványait.

A keretszertartás során a különböző felekezetek képviselői közös kancsóból öntöttek vizet egy közös tálba, szimbolizálva ezzel a  közös Forrást és a Krisztusban hívők egységét.

Köszönjük Pécel város lakóinak, akik látogatták imaalkalmainkat és szeretettel várjuk máskor is mindannyiukat.