keresés YouTube Facebook Instagram
2119 Pécel, Pesti út 2., tel.: 06-28-454-620 és 06-20-770-0750, fax: 06-28-452-917,
Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona
Facebook

Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona

2022. március - Ökumenikus ima hét - JSZTIO

2022.04.04.

Az elmúlt hét folyamán a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában megrendeztük a járvány miatt elhalasztott ökumenikus imahetet.

Az idei év anyagát a közel-keleti keresztények állították össze. Elmélkedésük központjában a napkeleti bölcsek látogatása állt, akik az akkor ismert világ minden tájáról eljöttek, hogy találkozzanak a gyermekkel és hódoljanak előtte.

Újra eljött hozzánk a Babtista Egyház képviseletében Uzonyi Barnabás, aki az idők jeleiről beszélt nekünk, melyeket Isten, mint szerető atya azért adott, hogy ne féljenek azok, akik Őhozzá tartoznak. A keddi napon Iványi Zoltán, metodista lelkész látogatott meg bennünket, aki kiemelte, hogy ahol Jézus megjelenik, ott mindig valami felbolydul, mert a személye mellett nem lehet közömbösen elmenni. Csütörtökön Baranka György, evangélikus lelkipásztor jött el hozzánk.  Beszédében rávilágított a böjt lényegére: kiszólít a magunk felé irányuló cselekvésekből és arra hív, hogy mások felé forduljunk. Ebben, a magunktól való eltávolodásban találjuk meg Istent, aki elmondja nekünk – ha elég figyelmesek vagyunk, - hogy mi az Ő elképzelése, szeretet-terve életünkben. A záró alkalomra Gyümölcsoltó Boldogasszony napján került sor, melyet Berta László plébános atya tartott meg. A központ gondolat itt az volt, hogy a napkeleti bölcsek miután hódoltak Jézus előtt más úton tértek vissza otthonaikba. Ugyan az a fény, ami elkísérte őket. Betlehembe mutatott egy másik utat, amin életüket folytathatják, mintegy megtérésre vezette őket. Bennünket is erre hív a nagyböjt, mérlegeljük: jó az az út, amin eddig haladtunk, és jó célt választottunk-e magunknak? Minden imaalkalom - akár egy virág - az Isten iránti szeretet egy-egy szirmát bontotta ki számunkra. Ezt a sok szirmot a Szentháromságban való hit és Jézus Krisztus elfogadása kapcsolja össze és teszi egy egésszé. Köszönjük a lelkészeknek és a plébánosunknak, hogy értékes gondolataikat megosztották velünk.