2119 Pécel, Pesti út 2., tel.: 06-28-454-620 és 06-20-770-0750, fax: 06-28-452-917,

„Nagy dolgokat adott nekem az Isten. – Végtelen érték vagyok, tehát becsüljem meg magam, őrizzem meg az én kincsemet.”

P. Bíró Ferenc SJ

Lelki gondozás

Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona

 • Az Otthonban kápolna található.
 • Hétköznapokon 9 órakor áldozási szertartás.
 • Minden hétfőn 10:30-kor református istentisztelet.
 • Szentmiséken, istentiszteleteken, áldozási szertartásokon a hozzátartozók is részt vehetnek.
 • Mozgásukban korlátozott lakóinkat kerekesszékben visszük a kápolnába.
 • Fekvő lakóink hetente 1x szentáldozáshoz járulhatnak.
 • Lakóink számára havonta gyónási lehetőséget biztosítunk.
 • A Mária Rádió kéthetente csütörtökön Otthonunkból közvetíti az Irgalmasság Óráját.
 • Kéthetente a Városi Rózsafűzér Társulat vezetője vezeti a rózsafűzér imát.
 • Lakóinknak – amennyiben az egészségük engedi – lehetőséget biztosítunk, hogy a Pécel Római Katolikus templomban is részt vehessenek az idősek számára rendezett szentmiséken
 • A Templom közel van az Otthonhoz, megfelelő egészségi állapot esetén át lehet sétálni.
 • A betegek világnapján lakóink a betegek szentségéhez járulhatnak. Ezen kívül – szükség szerint - év közben is lehetőség van erre.
 • Lakóinkat az ökumené szellemében látjuk el, nem csak katolikus, hanem a más felekezethez tartozó lakókat is segítünk vallásuk gyakorlásában.
 • Az Ökumenikus Imahét ima óráin a város lakóit is szeretettel látjuk.
 • Elhunyt lakóinkért szentmisét mondunk.