2119 Pécel, Pesti út 2., tel.: 06-28-454-620 és 06-20-770-0750, fax: 06-28-452-917,

A Jézus Szíve Társasága hírei

2018.01.30.

Ökumenikus imahét - JSZTIO

Ebben az évben is megtartottuk az ökumenikus ima hetet, nagy örömünkre Pécel város lakói közül többen is részt vettek ezeken az alkalmakon. A kereszténység egységéért tartott 2018-as imahét anyagának előkészítésére a Karibi térség egyházait választották. A biblia különösen fontos a karibi egyházak életében. A történelem során az őslakosok és a rabszolgasorba taszított népek sok kegyetlenséget szenvedtek el a gyarmatosítók részéről, akik ugyanakkor a kereszténységet is magukkal hozták. A terület elnyomott népeinek kezében a biblia még is a vigasztalás és a felszabadulás forrásává vált. Az imahét anyagát összeállítók javaslatára munkatársaimmal elkészítettük a rabságot, az emberi méltóságtól való megfosztottságot jelképező láncot, mely a bűn hatalmának jelképe is, ami elválaszt minket Istentől és egymástól. Január 22.-én Baranka György evangélikus lelkész tartotta az első imaórát. Most is szép énekeket tanított gitár kísérettel. Az alapgondolatra felfűzött beszédébe személyes életélményeit is belefoglalta. Ez nagy hatással volt hallgatóságra, még napok múlva is beszélgettünk róla. 23.-án Iványi Zoltán metodista lelkésszel imádkoztunk a keresztény egységért. Ő is gitár kísérettel tanított énekeket, amelyeknek a szövege hűen tükrözte az imahét alapgondolatát. Személyiségének kisugárzása megéreztette velünk az egységre való törekvés fontosságát. 24.-én a baptista imaórát az Otthonban dolgozó pasztorál pszichológiát tanuló Pénzes Imréné Krisztina tartotta. Beszédében kiemelte, hogy a keresztények számára a megtestesülésben és a húsvéti misztériumban éri el a csúcspontját Isten szeretetének megnyilvánulása. A keresztények a keresztség által részesülnek a megszentelő kegyelemben, az általános papságban, hogy munkálkodjanak Isten országán. A péceli baptista közösség tagjaiból néhányan részt vettek az imaórán, és szép énekükkel tették felemelővé együttlétünket. 26.-án Káposztássy Béla klinikai lelki gondozó a katolikus imaórát tartotta. Református és katolikus énekekkel szőtte át beszédét, amelyet az irgalmas szamaritánus példabeszéde köré font. Szerető Istenünk felemeli a szegényeket és az ínségben szenvedőket. Mindegyik imaórán a résztvevők élő láncot alkottak, kifejezvén a lelki közösség kötelékét.