2119 Pécel, Pesti út 2., tel.: 06-28-454-620 és 06-20-770-0750, fax: 06-28-452-917,

A Jézus Szíve Társasága hírei

2019.04.30.

2019. április 10. Iványi Zoltán metodista lelkész úr imaórája - JSZTIO

Április elején Otthonunkba látogatott Iványi Zoltán metodista lelkész, hogy bibliaórájával hozzájáruljon lakóink lelki felkészüléséhez a küszöbön álló Húsvét megünneplésére. Elmélkedését Jézus Krisztus elítélésének története (Mt 27,1-26) köré építette fel. Az ismert történet új megvilágításba került, mikor kifejtette az egyes résztvevők – Pilátus, Barabbás, a főpapok és a tömeg – jellemvonásait és azok felelősségét a Megváltó elítélésekor. Beszédének csúcspontjában feltette a kérdést: vajon a történetben mi melyik szereplő helyében lennénk? Ugyanis, amikor vétkezünk, újra meg újra elítéljük Jézust, aki ennek ellenére mindig fenntartja és kínálja az örök életet mindazoknak, akik Őt elismerik és elfogadják. Lakóink átszellemült figyelemmel hallgatták a lelkész úr elmélkedését, bekapcsolódtak az énektanulásba. Hálájukat fejezték ki, hogy a lelkész úr értékes gondolataival gazdagította nagyböjti készületüket.